نه بلدم حرفه ای حرف بزنم و نه بلدم به قول بچه ها مخ زنی کنم :/

پارتی هم که ندارم  

البته شاید هم تقصیرم خودم و هم نه !

آخه به نظرم خارج نیست که روابط واقعا دوستانه باشه و حرفی نباشه پس ترجیح میدم فاصله بگیرم !

فقط میتونم اینجا بنویسم شاید دعا های شما بهم کمک کرد مثل همیشه :)

امیدوارم کارم جور بشه و کمکم کنه ،،،،

آخه تنها میتونم به این امید ببندم وگرنه تهران بی تهران !!!

خدا کنه اوکی بشه :)


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Medarlo هذه بضاعَتُنا Maria بهار عشق گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک بخون جگر شود هیچ‌کجا فانوس خیال مجله اینترنتی سیمرغ پلاس magazin آن چه دلم خواست همان نمی کنم