+چه جوری حدس میزنی ؟:)

-خب خیلی بررسی میکنم از حرکات ، از نگاه ،،، دقت کن خیلی چیزا رو میفهمی!

+افرین!


#جدیدا خیلی حساس شدم ، یه نفر رو ببینم دقیق تمام حرکاتش رو بررسی میکنم و دیگه میفهمم این فرد چه جوری ۷۰ درصد همیشه درست گفتم ‌‌‌‌‌‌‌گاهی هم بیشتر .

از رو نگاه  میفهمم که با نگاهشون چه چیزی میگن . 

+ برای خودمم عجیبه :/

خیلی بده و ممکن گاهی هم خیلی خوب باشه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Eric کاف_خ Melissa هرچی بخوای نشتیات ذهن من... معمار بیست دستنـوشتـه های یـه دختـر چـادری درباره شرکت گوهرخاک کانون هواداران دورتموند فیزیک هالیدی